Duszpasterz

ks. Piotr Gardoń

Ksiądz Polskiej Parafii w Crewe

Nasz kapłan

12 Września 2011 roku Polska Wspólnota Katolicka Matki Bożej Ostrobramskiej w Crewe przeżyła ważne wydarzenie, posługę duszpasterską w parafii rozpoczął ks. Piotr Gardoń z Towarzystwa Chrystusowego(SChr) .

Ksiądz Piotr Gardoń działa w ramach Polskiej Wspólnoty Katolickiej Matki Bożej Ostrobramskiej w Crewe, której zadaniem jest otoczenie działalnością duszpasterską polskich emigrantów w Crewe i okolic, umacnianie ich w wierze, podtrzymywanie więzi duchowych z Ojczyzną, a także pielęgnowanie polskich narodowych tradycji.