" Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię " Mt 11, 28 "JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ,
I ŻYCIEM "
(J 14,6)
" Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a bliźniego swego jak siebie samego." (Łk 10, 25-27)

.

Menu